Úhrada konzultací

Vstupní pohovor, následná analýza, výběr homeopatického léku ... 2 400 Kč     

  • Kontrolní vyšetření ... 1 100 Kč
  • Vstupní vyšetření dětí do 3 let ... 1800 Kč
  • Kontrolní vyšetření dětí do 3 let ... 800 Kč

Konzultace pouze pro výběr Bachových esencí .... 1 500 kč

  • Bachovy esence ... 350 Kč / lahvička
  • Krizová esence ... 250 Kč / lahvička
 Před první konzultací je třeba zaplatit zálohu 1 000na účet 107 44 85 93 /0300. Záloha se pak odečte z ceny konzultace.

V případě zrušení konzultace méně než 24 h před termínem konzultace se platí storno poplatek ve výši 1000 kč, u dětí 800 kč.